Kris

kris.pdf
Karin Boye [1900-1941] hör till vår litteraturs mest klassiska och folkkära röster. Att hon blev så folkkär är å ena sidan paradoxalt, eftersom hennes språk i sitt innersta reser uppror mot sin civilisations normer; å andra sidan ter det sig logiskt, eftersom hennes människoideal är ett individuellt uttryck så långt drivet att det uppgår i det kollektivas »träd«. Kris är en roman från 1934.
  • Utgiven: 2015-01
  • Förlag: Modernista
  • Författare: Karin Boye
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789174995299
bumbleberry.ca 2018