Anders Petter Andersson

anders_petter_andersson.pdf
Anders Petter Andersson växte upp på Skärsjö herrgård några kilometer väster om Aneby stationssamhälle. Vid 19 års ålder fick han ta över efter fadern men nöjde sig inte med att bara styra och ställa på det stora godset.År 1907 köpte han tillsammans med två kompanjoner norra delen av Aneby stationssamhälle med sina tre hus och tio torpstugor. Efter att ganska omgående löst ut sina delägare började han med enkla instrument att rita in tomter och gator. Visionen var att skapa en oas dit världens jäkt inte kunde nå, samhället skulle präglas av småföretagssamhet och frikyrklighet.År 1924 bildades ett municipalsamhälle, sonen David satte sin prägel på detta likaså dennes brorson Gillis. Davids andre brorson Erling Skacke startade Aneby-Hus.I denna berättelse får vi även möta andra kända Anebybor och deras förehavanden, till exempel när ett illustert sällskap med bland andra ingenjör Malte Liewen Stierngranat, virkeshandlare Carl E Nicklasson och cementfabrikör Andolf Hertzman satt hos mjölnare Anders JohanAndersson och beslöt sig för att bygga landets andra konserthus, granne med ett växthus, ett hönshus och en ladugård!
  • Utgiven: 2013-01
  • Förlag: Framsteget Bokförlag
  • Författare: Göran Engström
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789186839352
bumbleberry.ca 2018