Ett steg in : Anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden

ett_steg_in_anstallningsformer_och_floden_pa_arbetsmarknaden.pdf
Den helt dominerande anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden är tillsvidareanställning. 2011 hade 84 procent av alla anställda en tillsvidareanställning. Andelen med en visstidsanställning var 16 procent. I ett tjugofemårsperspektiv har dessa relationer varit tämligen stabila, dock har det skett en långsam förskjutning mot en ökande andel visstidsanställningar. Andelen visstidsanställda har stigit med fyra procentenheter och andelen tillsvidareanställda har fallit lika mycket. Det är framförallt unga (15 - 24 år) som har visstidsanställningar. Det är 58 procent av de sysselsatta unga som har en visstidsanställning. Bland personer över 25 år uppgår andelen visstidsanställda till cirka tio procent. Detta har varit relativt oförändrat under de senaste åren. Det sker kontinuerligt ett stort flöde på arbetsmarknaden mellan arbetslöshet, visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. Varje kvartal går i genomsnitt 100 000 personer från arbetslöshet till sysselsättning. De allra flesta av dessa, cirka 80 000, får en visstidsanställning och resterande 20 000 får en tillsvidareanställning. Dessutom går varje kvartal 70 000 personer från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. För arbetslösa är således visstidsanställningar en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden och vidare till fastare förankring i form av tillsvidareanställning. För företagen är bra möjligheter och förutsättningar att anställa medarbetare på visstid viktigt för att kunna anpassa verksamheten och behålla eller stärka sin konkurrenskraft.
  • Utgiven: 2013-02
  • Förlag: Svenskt Näringsliv
  • Författare: Svenskt Näringsliv
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789174377804
bumbleberry.ca 2018