Förvarning och samhällshot

forvarning_och_samhallshot.pdf
Terrorattackerna den 11 september 2001 har haft en avgörande betydelse för den globala säkerhetsutvecklingen, men redan när det kalla krigets maktpolitiska ordning bröts upp påbörjades en genomgripande förändring av samhällets hotuppfattningar. I Förvarning och samhällshot knyter Wilhelm Agrell samman två centrala och starkt föränderliga kunskapsfält, förvarningssystemens problematik och innebörden av ett bredare säkerhetsbegrepp. Innebär samhällets fokusering på ett pågående hot att andra potentiella samhällshot inte uppmärksammas i tid? Vilka möjligheter har samhället att upptäcka hot som man tidigare inte ställts inför eller tidigare inte uppfattat som allvarliga? I boken redovisas författarens analys av de underrättelseproblem som följer med en förändrad syn på risker, trygghet och samhällets framtida säkerhetsproblem. Boken är skriven för universitetsstuderande inom det samhällsvetenskapliga området. Den är också av intresse för företag, myndigheter och organisationer som är beroende av eller ansvarar för analyser av hotbilder och samhällsplanering för att i möjligaste mån undvika och hantera olyckor och kriser.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.
  • Utgiven: 2010-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Wilhelm Agrell
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144064031
bumbleberry.ca 2018