Experimentell och tillämpad socialpsykologi

experimentell_och_tillampad_socialpsykologi.pdf
Boken ger en introduktion både till experimentell socialpsykologi och tillämpad socialpsykologi. Bland de studieobjekt som beskrivs i boken kan nämnas: relationer, attityder, altruism, aggression, social kognition, prestation i grupp och beslutsfattande i grupp. Tillämpningar beskrivs inom ämnen som mobbning, rättspsykologi, idrottspsykologi, hälsopsykologi och arbetspsykologi.
  • Utgiven: 2009-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Per Eisele
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144052816
bumbleberry.ca 2018