Ägandet efter finanskrisen. Samtal på SNS 2012-2015

agandet_efter_finanskrisen_samtal_pa_sns_2012_2015.pdf
Den djupa globala finanskrisen som briserade efter Lehman-kraschen 2008 fick medborgare och politiker världen över att ställa grundläggande frågor om det kapitalistiska systemets sätt att fungera. Berodde krisen på bristen på starka långsiktiga ägare?Denna bok är en sammanfattning av en serie samtal på SNS om ägandets betydelse för näringslivets utvecklingskraft. I samtalen medverkar forskare, företrädare för svenska storägare, styrelseproffs, företagsledare och politiker.I tolv kapitel diskuteras den unika nordiska bolagsstyrningsmodellen, de institutionella ägarnas roll, regleringar, de statligt ägda bolagen, riskkapitalister, styrelsearbete och ersättningar.Författare till boken är Torun Nilsson. Hon är civilekonom och har arbetat som ekonomijournalist i över 30 år, främst på Affärsvärlden och Dagens Industri.
  • Utgiven: 2016-09
  • Förlag: Sns
  • Författare: Torun Nilsson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789186949839
bumbleberry.ca 2018